Bizden Haberler
MİKROSARAY TSM Bilgilendirme


MİKROSARAY ;3100  sayılı Kanunun 69 seri nolu tebliğ  kapsamında   Yeni Nesil Yazarkasa onayını  aldığı günden itibaren  TSM merkezini GİB idaresi teknik klavuzları kapsamında onayını almıştır.TSM merkezimiz Türkiyedeki en güvenlir IBM sunucuları üzeirnde İSTANBUL ve yedek İzmir olmak üzere çalışmalarına başlamıştır.MİKROSARAY TSM merkezlerinde geçecek verilerin güvenliğini dikkate alarak GİB-Gelir İdaresi şart koymadığı halde Türkiyede TSM merkezine ilk  PSI DSS onayı almış bir kurumdur.Hali hazırda tüm kurulumlarımız ve cihazlarımız TSM üzeirnden haberleşmektedir. Bayi portali, ERP Sistemi, BKM TechPOS sistemleri ile hali hazurda entegrasyonları tamamlanmıştır.Gelir İdaresi Başkanlığı 6 ŞUBAT 2015 tarihi ile yaınladığı Yeni Teknik Klavuz kriterlerinde TSM kriterleri  oluşturulmuş ve  tüm yazarkasa firmalarının TSM merkezlerinin bu kriterlere göre çalışmasını 1 Temmuz tarihene kadar tamamlamalaırnı öndermiştir.MİKROSARAY  TSM merkezinde  yeni kritelerin bir en önemli iki sertfikasına  PCI-DSS sertifikası,ISO sertifkalarına   hali hazırda sahiptir. 
 Diğer gereksinimler için ekibimiz hızlı bir şekilde çalışmalara başlamıştır.